Een omgeving waar gewerkt wordt

Het primaire proces staat in de industrie altijd voorop. En dit proces is vaak complex en kostbaar. Daarom is het belangrijk om het onderhoud van uw assets exact hierop af te stemmen. Downtime en onderhoudsintervallen moeten tot het minimum worden beperkt en zoveel mogelijk worden gecombineerd. Daarom mag u van UP verwachten dat zij kennis heeft van uw primaire proces en van changemanagement in de industrie. Dit op basis van changemanagement, planning en coördinatie, cost control, riskmanagement en dashboard reporting.

 

 

Veiligheid boven alles

Het is niet voor niks dat de veiligheidsstandaard in de industrie zo is sterk is ontwikkeld. Het risico op, en de impact van, onveilige situaties heeft juist in de industrie vaak verstrekkende gevolgen en die willen we voorkomen.

Daarom zit veiligheid in ons DNA en stellen we altijd de vraag hoe het veiliger kan. Daarbij is volgens ons een goede voorbereiding essentieel. In de engineeringsfase hebben we altijd intensief overleg met de verschillende stakeholders en vormen we ons een beeld van het primaire proces en de mogelijke risico’s. Deze worden constant gemonitord en geüpdatet. Dat dit voor ons verder gaat dan VCA en wetgeving mag duidelijk zijn. Want wij willen dat uw en onze mensen iedere dag weer veilig en gezond thuis komen.

Wij volgen de cyclus van EPCM

Engineering, procurement, construction en management. Al onze projecten staan in relatie tot deze cyclus. Om de juiste afweging op het juiste moment te kunnen maken mag u van ons verwachten dat we kennis van zaken hebben op de totale levenscyclus van een gebouw of complex en u daarbij optimaal kunnen ondersteunen. Zo haalt u het maximale rendement uit uw assets op basis van de juiste rekenmodellen en kunt u in iedere levensfase van uw assets rekenen op onze expertise.