Wonen, werken en winkelen

De omgeving waarin we ons bevinden bepaald in grote mate het geluk wat we ervaren. Onze ambitie is om een belangrijke bijdrage te leveren aan dit geluk. Wij zijn ervan overtuigd dat deze zienswijze rendement oplevert voor eigenaren, bewoners, gebruikers, bezoekers en omgeving.

Dat we hier voor een grote uitdaging staan in wat we hebben en wat we willen maakt onze ambitie niet minder. Zowel in wonen, werken en winkelen zal er de komende jaren veel veranderen en ontstaat ruimte voor nieuwe concepten. Hierbij helpen we graag om vanuit uw vastgoedstrategie invulling te geven aan de verdere uitwerking, de realisatie en het beheer hiervan.

 

 

Van planontwikkeling tot beheer

UP kan u ondersteunen vanaf een technische due diligence of het opstellen van de business case tot en met het volledige beheer van uw vastgoedobject. Wat u altijd van ons kunt verwachten is gedegen, onafhankelijk advies en professioneel management. Met heldere rapportages en real time dashboards houdt u altijd grip op uw vastgoed en kunnen we de geformuleerde doelstellingen samen monitoren.

Met onze ervaring in woningbouw, kantorenmarkt en retail hebben we inmiddels een netwerk opgebouwd van adviesbureaus, ontwikkelaars, huurders en beleggers. Hiermee zijn we niet alleen een projectmanagementbureau, maar kunnen we al uw vraagstukken voor uw vastgoed beantwoorden.

Klimaatdoelstellingen en duurzaam rendement

Verduurzaming is inmiddels niet meer weg te denken uit onze maatschappij en ook in de utiliteit is dit gemeengoed. Maar soms lijkt de weg ernaartoe weleens lastig. Door steeds wisselend overheidsbeleid, keurmerken en structurele technische innovaties is het lastig om de juiste keuze te maken. Want uiteindelijk moet er ook een acceptabel rendement worden behaald. Gelukkig worden, mede dankzij subsidiegelden, duurzame innovaties steeds interessanter en kunnen rendement en klimaat elkaar versterken.